Μητρόπολη Χίου κατά Παλαιοημερολογιτών για τον έλεγχο της Ι.Μ. Αγίων Πατέρων