Ολοκληρώθηκε, παρουσία του Αρχιεπισκόπου, η ημερίδα για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους