Έκκληση ειρήνης και ενότητας από δύο Προκαθημένους