“Έφυγε” ο Πρωτοψάλτης Βασίλειος Σπυριδόπουλος

“Έφυγε” ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης

“Έφυγε” ο Πρωτοψάλτης Δημήτριος Χούπας