15 έτη αρχιερατείας του μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου

«Χαίρε της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα»

Από τον Ιπποκράτη στον Μέγα Βασίλειο

13 χρόνια Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Διανομή τροφίμων σε απόρους από την ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ

«Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα»

“Χαίρε δι’ ης η χαρά εκλάμψει”

Επετειακή θ. λειτουργία για τα 12 χρόνια αρχιερατείας του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως

Αγία Γραφή και ασθένειες