Ποιμαντικές επισκέψεις του Μητροπολίτη Ιλίου σε ασθενείς

Ευχέλαιο στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ιλίου