Στον Όσιο Ιγνάτιο τον Σιναΐτη αφιερωμένο το Εγκόλπιο Ημερολόγιο της Μητροπόλεως Ρεθύμνης