Δημητριάδος: «Όταν αντιστραφεί η αγάπη, τότε φέρνει συμφορά και πόνο»