Τα εγκαίνια του Κειμηλιαρχείου της Μονής Μυριοκεφάλων

Εγκαίνια του Εκκλησιαστικού Κειμηλιαρχείου της Μητροπόλεως Κηφισίας

Εγκαίνια του κειμηλιαρχείου της Μητροπόλεως Γλυφάδας