Εγκαίνια της νέας Αίθουσας Συνεδριάσεων της Συγκλήτου στο Ρέθυμνο