Πρόσκληση σε οικουμενική συνάντηση για την κοινή μαρτυρία των Χριστιανών κατά του Ναζισμού