Κορίνθου: «Μωρές» συζητήσεις το εάν ο Επίσκοπος θα κάνει το εμβόλιο ή όχι

Λαρίσης: Η Εκκλησία μπορεί να προτρέψει αλλά όχι να υποχρεώσει και να επιβάλλει