Θεσπιών: “Ο Σταυρός είναι πραγματικός όταν είναι εκούσιος”