ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το Πηδάλιον και οι «περιπέτειές» του