Πρώην Υπουργός ανήγειρε μοναστήρι και το προσέφερε στη Μητρόπολη Φθιώτιδος