Νέος Ηγούμενος στην ιστορική Ιερά Μονή Αντινίτσης

Νέος Ηγούμενος στην Ιστορική Ιερά Μονή Ταξιαρχών Νεραΐδος Στυλίδος