Ανοιχτή επιστολή

ΔΡΑΜΑ: Πρώτη παράκληση σ’ έναν ιστορικό ναό που βγήκε απ’ τη σιωπή

Επιλύθηκε η πολύχρονη δικαστική διαμάχη Σχολής – Μαλιωτείου Κέντρου με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

Στην Ελευθερώτρια Κοκκιναρά γιόρτασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Ε’