Πρωτάθλημα ξανά, ο Άγιος Στυλιανός Γκύζη

Λήξη ΙΒ΄ Διενοριακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Μητροπόλεως Γλυφάδας