Θεσσαλονίκη: Συζητώντας για «Ευαγγελισμό και Επανευαγγελισμό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»