Με άριστα η μεταπτυχιακή διατριβή του Επισκόπου Στοβίων στο ΑΠΘ