Αρχιεπίσκοπος: Η πανδημία μας δίδαξε ότι πρέπει να εντάξουμε την αβεβαιότητα στον σχεδιασμό μας