Η Μητρόπολη Πειραιώς τίμησε τον Μητροπολίτη Κορωνείας για το συγγραφικό του έργο

Ο Πειραιάς υποδέχθηκε την κάρα του Αγίου Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου