Η καρδιά του Αγίου Λουκά του ιατρού στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών

Μουσική εκδήλωση για την ψαλτική τέχνη, πριν και μετά την Άλωση

Η Ψαλτική τέχνη πριν και μετά την Άλωση

Εκδήλωση αφιερωμένη στους αοίδιμους Πρωτοψάλτες Ελ. Γεωργιάδη και Κ. Μαφίδη