Μουσική εκδήλωση με θέμα «Αναστασιματάριον Ιωάννου Μελωδούμενον»