Στην προσφυγούπολη του Κιλκίς ο Οικουμενικός Πατριάρχης- Προσκεκλημένος του Πολιτ. Συλλόγου Ν. Μεσημβρίας