Σε αγώνες και θυσίες για την πατρίδα κάλεσε τους Έλληνες ο Πρόεδρος Δημοκρατίας