Αρχιεπίσκοπος Αθηνών: Ο εκκλησιαστικός πολιτισμός κοσμεί την Αθήνα