Αγρυπνία για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στο Παγκράτι