Γραμμή επικοινωνίας και υποστήριξης από την Μητρόπολη Δημητριάδος