Γνωστοί ηθοποιοί συμπράττουν με την “Αποστολή” για την επιστροφή των ελληνικών αγαλμάτων