Θετική η ανταπόκριση της Εκκλησίας στις θέσεις της κυβέρνησης για τα καταστήματα τις Κυριακές