Κειμήλια του Ποντιακού Ελληνισμού στον Άγιο Δημήτριο ομώνυμου δήμου

H Μύκονος τίμησε τον λαοφιλή Άγιο Φανούριο