Φαναρίου: “Σήμερα προσευχόμαστε και πονάμε. Ξυπνούν μνήμες”

Κειμήλια του Ποντιακού Ελληνισμού στον Άγιο Δημήτριο ομώνυμου δήμου

H Μύκονος τίμησε τον λαοφιλή Άγιο Φανούριο