Το προσφυγικό με την ματιά ενός πολεμικού ανταποκριτή στο Κέντρο Λόγου Αληθώς