Γεραπετρίτης για αναθεώρηση: Δεν εμποδίζεται συνταγματικά το ουδετερόθρησκο κράτος