Μητρόπολη Κορίνθου: Διέθεσε πάνω από 100.000 ευρώ για ενίσχυση φοιτητών