Η πανήγυρη του αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών

Αγρυπνία στο Γηροκομείο Αθηνών στη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας

Τα Άχραντα Πάθη στο Γηροκομείο Αθηνών

Κατανυκτική αγρυπνία των Χριστουγέννων στο Γηροκομείο Αθηνών