Η γενέτειρά του τίμησε την μνήμη του αοιδίμου Πατριάρχη Μελετίου με τη χαρισματική προσωπικότητα