Στο Πεταλίδι ο μητροπολίτης Μεσσηνίας για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού