Υπογραφή Ιδρυτικής Πράξης «Πρωτοβουλίας για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας»

Συνεργασία για τη στήριξη ευπαθών ομάδων μεταξύ Αριχεπισκοπής και ΙΣΑ