Παρουσιάσθηκαν στην Αθήνα οι νέες εκδόσεις της μητρόπολης Δημητριάδος