Αβύδου: “Όποιος χτυπά την Εκκλησία, χτυπάει τα χέρια του στα καρφιά”

Ναυπάκτου: “Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός είναι ένας πρωτότυπος Ακαδημαϊκός ερευνητής”

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ομιλητής στο Κέντρο Νεότητας «Νέοι Ορίζοντες»

π. Γεώργιος Μεταλληνός «Να φοιτήσουμε στο σχολείο της Εκκλησίας»