Εκπρόσωπος Τύπου ΙΣΚΕ: Αίτημά μας οι ανοιχτοί ναοί – Η επιστήμη να μας συμβουλεύσει με ποιον τρόπο

Εκπρόσωπος ΙΣΚΕ: “Εφόσον η Πολιτεία θέλει έτσι, κάτι περισσότερο ξέρει”