Ενθρονίστηκε η νέα Ηγουμένη της Μονής Βυτουμά, Θεοκτίστη