Βενετία: Τον μητροπολίτη Ιταλίας επισκέφθηκε ο Γ. Γ. Απόδημου Ελληνισμού