Κορωνείας: «Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει από τον εαυτό μας»