Επιτρέπεται η τέλεση γάμων παρουσία έως 9 ατόμων στις περιοχές στο βαθύ κόκκινο

Κορωνοϊός: Πώς θα τελούνται τα Μυστήρια το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Κορωνείας: “Χωρίς τον Χριστό όλα είναι μηδενικά”

Μεσογαίας Νικόλαος: “Κοινωνία ζωής” ο γάμος (ΒΙΝΤΕΟ)

Κέρκυρα: Ο χριστιανικός γάμος δεν είναι κοινωνική υποχρέωση