Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα

Ιερώνυμος: Καταλύτης για ιστορικές εξελίξεις και διεκδικήσεις ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού