Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας