Βελγίου Αθηναγόρας: “Καμία ιδέα και άποψη δεν δύναται να δικαιολογήσει την χρήση βίας”