Τελέστηκαν οι χειροτονίες των βοηθών Επισκόπων για την Αρχιεπισκοπή Καναδά

Τρεις νέες θέσεις βοηθών επισκόπων σε Αρχιεπισκοπή και Ι. Σύνοδο